پلن مورد نظر خود را انتاب کنید.

7 روز ضمانت بازگشت پول

پلن 1

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
پارک دامین 5
دامین اضافی 0

پلن 2

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
پارک دامین 10
دامین اضافی 1

پلن 3

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
پارک دامین نامحدود
دامین اضافی 2